Wetenschappelijk onderzoek: Blended Alcohol Depressie Ehealth (BLADE)

Beating the Booze is alleen toegankelijk voor deelnemers die meedoen aan het BLADE (Blended Alcohol Depressie Ehealth) onderzoek. Dit wetenschappelijke onderzoek wordt uitgevoerd door Arkin. Beating the Booze is ontwikkeld voor jongvolwassenen (18-35 jaar) die in behandeling zijn voor een depressie en zelfstandig willen minderen of stoppen met alcoholgebruik. Beating the Booze is gebaseerd op de Online Zelfhulp Alcohol van Jellinek. Jellinek, onderdeel van Arkin, biedt preventie en behandeling bij riskant middelengebruik en verslaving. Jellinek biedt al ruim 15 jaar online zelfhulpprogramma's aan voor het zelfstandig en anoniem veranderen van gebruik.

Achtergrond en doel onderzoek

Het drinken van alcohol om met stress en somberheid om te gaan speelt een belangrijke rol in de wijze waarop alcoholgebruik van jongvolwassenen met depressieve klachten problematisch kan worden. Het is daarom belangrijk om bij depressieve klachten te minderen of stoppen met alcohol drinken.

Het doel van het onderzoek is uitzoeken of een nieuw ontwikkelde online begeleide zelfhulp (Beating the Booze), jongvolwassenen met een depressie helpt in het minderen of stoppen met het drinken van alcohol. De werkzaamheid (effectiviteit) van Beating the Booze wordt onderzocht door één willekeurige groep deelnemers de online zelfhulp aan te bieden en de andere groep niet. Na het onderzoek wordt onder andere het drinkgedrag van de beide groepen met elkaar vergeleken om te kijken of de Beating the Booze daadwerkelijk heeft bijgedragen aan het verminderen van alcoholgebruik.

Heb je vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met het onderzoeksteam via blade-onderzoek@arkin.nl